R1-A1.Caiet de sarcini cu specificații tehnice pentru realizarea modernizării bazelor de practică.

R2-A2. 1 spațiu de 160mp modernizat/adaptat nevoilor de desfășurare în siguranță a activităților cu studenții.

R3-A3. A16 PV de recepție a lucrărilor.

R4-A4. 150 studenți UBc evaluați morfo-funcțional și 10 studenți voluntari de la programele de studii KMS și KERF implicați în activități practice de evaluare;

R5-A5. O baterie de instrumente pentru evaluarea indicatorilor relevanți în evaluarea morfo-funcțională.

R6-A6. O bază de date cu rezultatele măsurătorilor.

R7-A7. 30 studenți instruiți pentru colectarea și utilizarea datelor.

R8-A8. 2 WS, 30 studenți participanți.

R9-A9. 30 studenți mentorați în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor.

R10-A9. 1 WS pentru abordate interdisciplinară a tematicilor experimentale din lucrările de finalizare a studiilor.

R11-A10. 30 de designuri proiecte finalizare studii.

R12- A11 O competiție de comunicări științifice studențești.

R13-A12. 14 programe remediale/profilactice.

R14-A13. 150 studenți UBc, beneficiari de programe remediale/profilactice.

R15-A13. Implicarea a 10 studenți voluntari în activități practice remediale/profilactice.

R16-A14. 1 ghid programe remediale.

R17-A15. 1 conferințe, 2 anunțuri pe site-ul UBc, 2 articole în presa locală, 1 site proiect.

R18-A16. 1 minută a conferinței proiectului, 1 raport final.

 

Indicatori de rezultat:

IR1. Modernizarea și asigurarea spațiilor de formare asigură condiții sigure pentru desfășurarea activităților didactice și practice care implică educație fizică, determinând creșterea gradului de implicare a 10% din studenții UBc. în activitățile fizice profilactice/remediale.

IR2. Structurarea unui set de activități transferabile în viața cotidiană ce pot contribui la starea de bine și sănătate a 4% din studenții UBc.

IR3. Valorificarea experienței personale de învățare și formare a GT în abordarea unui stil de viață sănătos.