Din activitățile și rezultatele proiectului

 ACTIVITĂȚI REZULTATE PERIOADA INFORMAȚII /
FOTOGRAFII
A1. Realizarea caietului de sarcini pe baza proiectului.
A2.
Achiziționarea lucrărilor de reparații și modernizare a unui spațiucu o suprafață de 160 mp și o înălțime de 5,2 m dotat cu vestiare și grupuri sanitare, utilizat anterior pentru practicarea jocurilor sportive și care a suferit un proces avansat de degradare devenind nesigur pentru studenți. Ne propunem lucrări de reparații și zugrăveli la pereți, lucrări de reparații și zugrăveli la tavan, protejarea pereților

laterali și a tuturor zonelor cu risc de contact cu suprafețe de protecție din burete, realizarea unui sistem de încălzire în pardoseală pentru eliminarea caloriferelor, montare pardoseală fintă. Prin execuția acestor lucrări se asigură desfășurarea în condiții de securitate și confort a activităților didactice și de practică (O1).
A3. Monitorizarea derulării lucrărilor de modernizare a bazei de practică astfel încât să fie asigurată desfășurarea lucrărilor conform planificări (O1). (O1:L1-L6).
R2. 1 spațiu de 160mp modernizat/adaptat nevoilor de desfășurare în siguranță a activităților cu studenții.

 Aprilie - Septembrie

2022

ÎNAINTE DE MODERNIZARE

ÎN TIMPUL MODERNIZĂRII - faza 1

ÎN TIMPUL MODERNIZĂRII - faza 2

ÎN TIMPUL MODERNIZĂRII - faza 3

ÎN TIMPUL MODERNIZĂRII - faza 4

DUPĂ MODERNIZARE

A4. Selecția a 150 studenți de la toate specializările UBc la care vor fi evaluați indicatori morfo-funcționali, potențial afectați de învățământul on-line. Evaluarea este realizată de 10 studenții din anul terminal, coordonați de 2 cadre didactice și 2 studenți masteranzi (O2). R4. 150 studenți UBc evaluați morfo-funcțional și 10 studenți voluntari  implicați în activități practice de evaluare

Octombrie 2022

SELECȚIE POSTURI ÎN CADRUL PROIECTULUI CNFIS-FDI-2022-0087.  AICI
A5. O baterie de instrumente pentru evaluarea indicatorilor relevanți în evaluarea morfo-funcțională R5. Baterie -  instrumente utilizate 

Octombrie 2022

Instrumente și indicatori evaluați
A6. O bază de date cu rezultatele măsurătorilor R6. Bază date

Octombrie 2022

Model baza date pentru centralizarea evaluarilor
A7. 30 studenți instruiți pentru colectarea și utilizarea datelor R7. 30 studenți instruiți

7 Noiembrie 2022

 Lista prezență
A8. Studenții vor participa la 1 whorkshop cu tema Etica cercetării și evaluării subiecților umani R8. 1 WS, 30 studenți participanți. 8 Noiembrie 2022 Workshop Etica cercetarii 
A9. Susținerea a 1 workshop pentru 30 de studenți din GT mentorați în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor

R9. 30 studenți mentorați

R10.1 WS

10 Noiembrie 2022  Workshop Utilizare date pentru realizare lucrari finalizare studii 
A10. Studenții vor realiza designul pentru proiecte de cercetare/ absolvire realizabile prin folosirea resurselor proiectului  R11. 30 de designuri proiecte finalizare studii.  Noiembrie 2022   Model design pentru proiect de cercetare/absolvire
A11. Valorificarea activității de cercetare a studenților va fi concretizată în Competiția științifică studențească  R12. O competiție de comunicări științifice studențești. 28 Noiembrie 2022   Competiția științifică studențească
A12. Pe baza datelor colectate se elaborează programe de remediale/profilactice (R-P) (min 14) de către experți și studenții din anii terminali (O4)  R13. 14 programe profilactice  Octombrie 2022  
A13. 150 studenți din GT, în 10 sesiuni de grup beneficiază de realizarea activităților R-P de către 5 experți și 10 studenți voluntari din anul terminal ghidați de expertul coordonare activități R-P desfășurate în spațiul modernizat prin proiect dar și alte spații ale UBc (O4)

 R14. 150 studenți UBc, beneficiari de programe remediale/profilactice

 R15. Implicarea a 10 studenți voluntari în activități practice

 Octombrie Noiembrie 2022

Activitati profilactice 1
Activitati profilactice 2
Activitati profilactice 3
Activitati profilactice 4
Activitati profilactice 5
Activitati profilactice 6
Activitati profilactice 7
Activitati profilactice 8
Activitati profilactice 9
Activitati profilactice 10

A14. Realizarea de către un expert coordonare activități profilactice a unui Ghid cu programe remediale/profilactice R16.1 ghid programe remediale  Noiembrie 2022  1 ghid programe remediale 
A15. Promovarea proiectului (O1-O4) (L1-L9) 1 conferință, 2 anunțuri pe site-ul UBc, 2 articole în presa locală, 1 site proiect  Aprilie - Decembrie 2022

- primul anunț presa locală
- primul anunt pe site UBc
- promovare Facebook UBc
- promovare Instagram FSMSS
- promovare Facebook FSMSS
- promovare Facebook DKTO
- 1 site proiect
- promovare workshopuri pe social-media
-
 1 minută conferință închidere
- al doilea anunț în presă locală
- al doilea anunt pe site UBc
- edumanager