Denumire: Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă   
 

Acronimul proiectului: REconect-UBc

Scopul proiectului:

Proiectul își propune să modernizeze infrastructura universității pentru susținerea activităților didactice și de practică în scopul formării și dezvoltării competențelor necesare viitorilor absolvenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Director de proiect: Conf. univ. dr. Dan Iulian Alexe

Perioada de implementare: Aprilie - Decembrie 2022

Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților.