CNFIS-FDI - 2022-0087 

Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă

Prezentul proiect reprezintă un element ce reflectă coerența și sustenabilitatea programului de dezvoltarea instituțională, venind în continuarea proiectelor FDI anterioare (http://dig-ubc.ub.ro, http://mod-stud.ub.ro/) și a altor proiecte ale UBc.

UBc este preocupată nu doar de formarea și dezvoltarea competențelor cheie cerute de contextul actual dar și de asigurarea de condiții optime de formare/dezvoltare profesională/personală a absolvenților.

În acest context proiectul reprezintă o reală oportunitate pentru modernizarea spațiilor de formare și cercetare necesare studenților UBc, cu atât mai mult cu cât afectarea recentă a unor spații, ce urmează a fi modernizate, le-a făcut impracticabile și nesigure pentru activități cu studenții.

Activitățile formative și de cercetare ce vor fi efectuate în spațiile modernizate vor permite studenților să aibă continuitate și varietate fără a mai fi afectați de condițiile meteo sau de absența unui spațiu educațional adecvat.

Activitățile proiectului sunt complementare cu nevoile generate de transformările educative care au afectat starea de bine și sănătatea studenților în contextul COVID.

Identificarea și prevenirea problemelor ce țin de buna funcționare a persoanei trebuie să reprezinte o prioritate prin prisma costurilor economice și sociale ce decurg din sedentarism, obezitate, afectarea încrederii în sine, izolare socială etc.

Asigurarea unui mediu de formare și cercetare care să permită manifestarea rolului activităților fizice în îmbunătățirea capacităților de învățare și comunicare, de incluziune socială, de promovare a sănătății, stării de bine psihologic, de reducere a stigmatizării și excluziunii au fost subliniate implicit de OECD, (2020), UNESCO, (2015) și studii care justifică activitățile proiectului.

Sustenabilitatea va fi concretizată în continuarea modernizării spațiilor UBc și identificarea de noi oportunități de îmbunătățire condițiilor de viață, studiu și practică ale studenților.

 

ANUNȚURI

SELECȚIE POSTURI ÎN CADRUL PROIECTULUI CNFIS-FDI-2022-0087. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0087 cu titlul: “Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă”(REconect-UBc), a următoarelor posturi vacante: două posturi Kinetoterapeut (studenți la programul de studii de master în Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău).
Detalii privind procesul de selecție AICI