Modernizarea infrastructurii destinate activităților practice ale studenților universității implică:

A1. Realizarea caietului de sarcini pe baza proiectului (O1).

A2. Achiziționarea lucrărilor de reparații și modernizare a unui spațiu
cu o suprafață de 160 mp și o înălțime de 5,2 m dotat cu vestiare și grupuri sanitare, utilizat anterior pentru practicarea jocurilor sportive și care a suferit un proces avansat de degradare devenind nesigur pentru studenți. Ne propunem lucrări de reparații și zugrăveli la pereți, lucrări de reparații și zugrăveli la tavan, protejarea pereților
laterali și a tuturor zonelor cu risc de contact cu suprafețe de protecție din burete, realizarea unui sistem de încălzire în pardoseală pentru eliminarea caloriferelor, montare pardoseală fintă. Prin execuția acestor lucrări se asigură desfășurarea în condiții de securitate și confort a activităților didactice și de practică (O1).

A3. Monitorizarea derulării lucrărilor de modernizare a bazei de practică astfel încât să fie asigurată desfășurarea lucrărilor conform planificări (O1). (O1:L1-L6).

A4. Selecția a 150 studenți de la toate specializările UBc la care vor fi evaluați indicatori morfo-funcționali, potențial afectați de învățământul on-line. Evaluarea este realizată de 10 studenții din anul terminal ai programelor de studii Kinetoterapie și KERF, coordonați de 2 cadre didactice și 2 studenți masteranzi (O2).

A5. Selectarea instrumentelor de evaluare, a indicatorilor relevanți pentru realizarea bazelor de date și a programelor profilactice (O2).

A6. Crearea matricii pentru colectarea datelor relevante în cercetare-evaluare, date utilizate în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor și în lucrării științifice (O2).

A7. Instruirea a 30 de studenți pentru colectarea și utilizarea datelor, (O2).

A8. Studenții vor participa la 1 whorkshop cu tema Etica cercetării și evaluării subiecților umani, cunoștințele dobândite aplicându-le în activitățile proiectului, (lucrările de finalizare a studiilor, lucrări de cercetare, programe profilactice/remediale) (O2). (O2:L1-L9)

A9. Susținerea a 1 workshop pentru 30 de studenți din GT mentorați în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor și utilizarea resurselor de cercetare colectate în elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor. Va fi pus accentul pe abordările interdisciplinare integrative și identificarea de tematici de cercetare comune studenților de la
specializări diferite (O3).

A10. Studenții vor realiza designul pentru proiecte de cercetare/absolvire realizabile prin folosirea resurselor proiectului. (O3).

A11. Valorificarea activității de cercetare a studenților va fi concretizată în Competiția științifică studențească. Proiectele cele mai valoroase vor fi premiate de un juriu – 5 premii (O3:L6-L9).

A12. Pe baza datelor colectate se elaborează programe de remediale/profilactice (R-P) (min 14) de către experți și studenții din anii terminali (O4).

A13. 150 studenți din GT, în 10 sesiuni de grup beneficiază de realizarea activităților R-P de către 5 experți și 10 studenți voluntari din anul terminal ghidați de expertul coordonare activități R-P desfășurate în spațiul modernizat prin proiect dar și alte spații ale UBc (O4).

A14. Realizarea de către un expert coordonare activități profilactice a unui Ghid cu programe remediale/profilactice (O4:L6-L9).

A15. Promovarea proiectului (O1-O4) (L1-L9).

A15.1. Anunț de lansare a proiectului (L1). Anunțul va cuprinde informați cu privire la activitățile proiectului și impactul acestuia asupra formării studenților, anunțul va fi postat site-ul universității și pe rețele sociale. Se vor publica două articole în presa locală (la începutul și la sfârșitul proiectului).

A15.2. Conferința de închidere a proiectului la care vor participa reprezentanți ai GT, echipa de management, experți, studenți, reprezentanți din mass-media, alți invitați (100 participanți). (L9)

A15.3. Promovare prin 2 anunțuri postate pe pagina de social media a UBc și realizarea site-ului proiectului.

A16. Managementul proiectului (O1-O4) (L1-L9) Activitatea presupune gestionarea relației echipei de management cu experții pentru implementare, gestionarea și evaluarea realizării activităților proiectului, atât a celor de realizarea lucrărilor de modernizare cât și a celor cu beneficiarii direcți ai proiectului. Este monitorizat și evaluat gradul de îndeplinire a indicatorilor asumați, conform planificării calendaristice (L1-L9).